WVN Ceased Operation

Mae Rhwydwaith Fideo Cymru bellach wedi dod i ben.

Hoffem ddiolch i’n cydweithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid am eu cefnogaeth yn ystod ein 20+ mlynedd o weithredu, gan ddarparu gwasanaethau fideo-gynadledda ar draws y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.


WVN Logo

The Welsh Video Network has now ceased operation.

We would like to thank our colleagues, customers and stakeholders for their support during our 20+ years of operation, providing videoconference services across the Public Sector in Wales.