Cyfieithu

Sesiwn adolygu ar gyfer myfyrwyr U/UG Cymraeg iaith gyntaf:

Dydd Gwener 4 Mai 1-2pm

Yr Athro Tudur Hallam, Prifysgol Abertawe

Cyfieithu (sesiwn adolygu ar gyfer y papur CY6)

Os ydych am gymryd rhan yn y fideogynhadledd, bydd rhaid i chi ddweud wrthym pa stiwdio yr ydych am ddefnyddio, a sicrhau ei bod ar gael. Os nad ydych yn gwybod pa un yw eich stiwdio leol, cysylltwch â Joanne Macdonald (ffôn 01792 513435, ffacs 01792 295851, e-bost j.f.macdonald@abertawe.ac.uk).

Darllenwch y canllawiau isod cyn cofrestru, gan eich bod, wrth gyflwyno'r ffurflen arlein hon, yn derbyn yr amodau cofrestru:

  • Rhaid i aelod o'r staff gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni fyddwn yn derbyn cais gan fyfyriwr.
  • Cwblhewch y ffurflen isod a phwyswch "cyflwyno" i gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn.
  • Os ydych yn cael unrhyw anhawsterau gyda'r ffurflen gofrestru arlein, cysylltwch â Joanne Macdonald (manylion cyswllt uchod.
  • Byddwch yn derbyn neges ar y sgrîn yn dweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus. Fodd bynnag, ni ddylech gymryd yn ganiataol bod eich cais wedi’i dderbyn hyd nes i chi dderbyn e-bost oddi wrth Gweinyddydd Rhwydwaith Fideo Cymru.
  • Byddwn yn gyrru canllawiau ar gyfer ymuno â'r gynhadledd a gwybodaeth pellach mewn e-bost pan fydd eich lle wedi'i gadarnhau.

Datganiad Gwarchod Data:

Ar gyfer yr achlysur hwn yn unig y defnyddir y manylion personol a gesglir isod ac fe'u cedwir ar ffeil am chwe mis. Ni chânt eu defnyddio i unrhyw ddiben arall, na'u trosglwyddo i na'i rhannu ag unrhyw gwmni/mudiad arall. Os oes problem ynghylch cadw'r wybodaeth, anfonwch ebost neu ysgrifenwch at Cydlynydd Dysgu a Datblygu ac fe gaiff y manylion personol eu dileu.

Eich Manylion
Cwestiynau pwysig
Ydy Nac ydy
Ydy Nac ydy
Arall
 

Rydym yn deall bod sefyllfaoedd yn codi o dro i dro sy’n golygu na allwch fynychu’r digwyddiad er i chi gofrestru. A fyddech mor garedig â chydweithio yn y ffordd ganlynol os gwelwch yn dda?

  • Gwneir pob ymdrech gan y tiwtor sydd yn trefnu i sicrhau presennoldeb;
  • Os ydych methu â bod yn bresennol, rhowch wybod i ni cyn gynted ag y bo modd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â chofrestru, cysylltwch â Gweinyddydd RhFC, (ffôn 01792 513435, ffacs 01792 295851, e-bost j.f.macdonald@abertawe.ac.uk )

SICRHEWCH EICH BOD WEDI LLENWI'R RHANNAU PERTHNASOL O'R FFURFLEN GOFRESTRU UCHOD YN GYWIR CYN I CHI GLICIO AR 'Anfon'