V Factor!

Digwyddiad fideogynadledda rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe

Y V Factor! 

 Digwyddiad fideogynhadledd rhwng

Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe

Dydd Mercher 2 Chwefror 2011 

*Nodwch mai digwyddiad Saesneg oedd hwn felly nid yw'r holl adnoddau canlynol ar gael yn y Gymraeg*

V Factor - Agenda Cym

Cyflwyniadau:-

V Factor Chris Cowburn Powerpoint

V Factor Case Study CMD

V Factor User Perspectives

V Factor Discussion Questions.

V Factor Welsh Health Service case study

V Factor How Green is Conferencing

 

 Fideos:-

Welcome and Introduction
Phil Davison, Video Network Manager, Welsh Video Network

HEFCW’s carbon reduction plans and travel
Chris Cowburn, Head of Estates, Higher Education Funding Council for Wales

Geoff Constable, Support Officer, Welsh Video Network introduces colleagues, who talk about their ‘real life’ experiences of videoconferencing

Q & A Session
Morning Panel

Discussion Feedback
Summary of local discussions

Videoconferencing in the Welsh Health Service – A case study
Delyth Lewis, Telemedicine Manager, Hywel Dda Local Health Board

How Green is Conferencing?
Professor Peter James, Director, HEEPI and Suste-IT

Q & A Session
Afternoon Panel