TGCh Gwyrdd

Pa mor werdd oedd fy fideogynhadledd?

Cyfeirir yn gyson at nodweddion ‘gwyrdd’ fideo-gynadledda - ond pa mor werdd yw e mewn gwirionedd? Faint o egni sydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod cynhyrchu a gosod yr offer...wrth ei gefnogi a’i warediad terfynol?  A faint o drydan sydd yn cael ei ddefnyddio gan stiwdio llawn offer pan y’i defnyddir? Drwy ystyried y ffactorau hyn, faint o arbed teithio sydd angen i greu gostyngiad net o allyriadau nwyon ty gwydr?

Gall fideo-gynadledda gymryd lle pob cyfarfod sydd yn cynnwys teithio, neu dim ond rhai ohonynt? Sut y penderfynir pa gyfarfodydd sydd yn gweddu orau i’r dechnoleg hon?

Er mwyn helpu ateb rhai o’r cwestiynau hyn, mae’r prosiect ymchwil hwn yn edrych ar faint o drydan y defnyddir mewn stiwdios ac offer fideo-gynadledda, a faint o ynni a arbedir gan gwrdd drwy fideogynhadledd yn lle.

Rydym yn edrych ar gyfarfodydd sydd yn cymryd lle yn Gymru er mewn deall yr arbedion teithio a gwnaethpwyd a sut mae hyn wedi helpu lleihau allyriadau carbon.

Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn cyfarfodydd a gynhelir heb dechnoleg er mwyn deall y mathau o ddigwyddiad a chynhelir yn y modd hwn, a’r rhwystrau posibl yn erbyn defnyddio fideo-gynadledda.

Ariannir y prosiect gan Gydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) fel rhan o Brosiect Gwyrdd TGCh. Ceir fanylion y cynnig gwreiddiol yno.

Blog: greenvideoconference.jiscinvolve.org/

E-bost: greenict@wvn.ac.uk

Ffôn: 0300 6880688