Mae RhFC yn gwerthfawrogi eich adborth.

Ceir holiaduron cyflym isod sydd yn cynnwys cwestiynau aml-ddewis yn ogystal â blychau ar gyfer sylwadau pellach er mwyn i chi gyfleu yn eich geiriau eich hunain eich barn ar wahanol agweddau o’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig a hefyd o’ch profiadau o RhFC.

Crëwyd yr holiaduron er mwyn i ni gael y wybodaeth sydd eu hangen arnom i gynnal gwasanaeth o lefel uchel, ac er mwyn i ni gael gwybod am unrhyw broblemau er mwyn i ni geisio eu datrys yn gyflym.

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r holiaduron.

 survey servicedesk cy  survey field service installation cy

survey field service support cy  survey education cy