Defnyddiwch y ffurflen hon i roi adborth i Rwydwaith Fideo Cymru am eich profiadau ynglyn â fideogynadledda.

A fyddech mor garedig a rhoi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar waelod y ffurflen os hoffech gael ateb gennym.

Cyfeirnod JVCS

Nodwch eich sylwadau, lle’n briodol, yn y blwch isod.

Wnaeth y fideogynhadledd ddechrau yn iawn?
Do
Naddo

A oedd unrhyw broblem gyda’r sain yn ystod y fideogynhadledd?
Trwy’r amser
Yn gyson
Ar adegau
Yn anghyson
Dim o gwbl

A oedd unrhyw broblem gydag ansawdd y fideo yn ystod y fideogynhadledd?
Trwy’r amser
Yn gyson
Ar adegau
Yn anghyson
Dim o gwbl

Wnaeth y fideogynhadledd fethu o gwbl? Hynny yw, a golloch gysylltiad â’r safle(oedd) eraill?
Do
Naddo

Ar y cyfan, a ydych yn teimlo bod y fideogynhadledd wedi bod yn llwyddiannus? Wnaeth eich sesiwn gyrraedd ei ofynion – o ran cyfarfod neu o ran addysgu?
Do
I raddau
Naddo

 

Enw eich stiwdio:  
Dyddiad:  (dd/mm/yy)
Eich enw:  
e-bost:  

 

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r holiadur.