Manylion Cyswllt RhFC

I alw’r Tîm Cefnogi: 0300 6880688
I anfon neges e-bost i’r Tîm Cefnogi: cefnogaeth@rhfc.ac.uk 

Defnyddiwch y dolennau ar y chwith i edrych am fanylion cyswllt unigiolion yn Rhwydwaith Fideo Cymru.

Mae croeso i chi gysylltu ag unigolion yn uniongyrchol, ond i sicrhau ymateb prydlon, dylid cysylltu â’r Tîm Cefnogi yn gyntaf, rhag ofn i’r unigolyn fod i ffwrdd o’r swyddfa. Yn ogystal ag ymateb i’ch ymholiadau, mae’r Tîm Cefnogi yn cynnig monitro rhagweithiol (lle bydd caniatâd) o’ch cyfarpar a’ch rhwydweithiau o’n swyddfa er mwyn canfod a datrys unrhyw broblemau technegol cyn iddynt achosi trafferth i chi. Gall ein hymgynghorwyr hefyd drefnu ymweliadau gan ein peirianwyr maes neu sesiynau hyfforddi.Cyfeiriadau post RhFC:

RhFC Abertawe
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
Prifysgol Cymru Abertawe
Abertawe
Cymru
SA2 8PP

RhFC Bangor
Adeilad Deiniol
Prifysgol Bangor
Bangor
LL57 2UX