WVN013: Cyflwyniad i Dechnolegau Fideogynadledda

Y Gynulleidfa Darged:   Dysgwyr sydd yn astudio Cyfrifiaduro, TGCh, ac Astudiaethau Busnes

 

Hyd:                           40-60 munud drwy fideogynhadledd

 

Disgrifiad:                 Mae’r sesiwn yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol i ddysgwyr am dechnolegau fideogynadledda a sut y defnyddir ym myd gwaith.

 

Amcanion:                Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 

  • diffinio rhwydweithiau cyfathrebu fideogynadledda gwahanol.
  • enwi mathau o gysylltiadau a gosodiadau sgrin
  • deall ymddygiad derbyniol ar gyfer fideogynadledda

 

Cost:                           Yn rhad ac am ddim i sefydliadau RhFC