WVN009: Defnyddio fideogynadledda ar gyfer addysgu o bell

Y Gynulleidfa Darged:   Athrawon sydd yn golygu dysgu drwy fideogynhadledd. Gofynnir i athrawon i ddod a chynlluniau gwersi ac adnoddau i’w ddefnyddio yn y sesiwn.

 

Hyd:                           3 awr drwy fideogynhadledd, neu yn eich sefyliad os dymunir sesiwn ychwanegol yr un diwrnod.

 

Disgrifiad:                  Mae fwyfwy o ysgolion yn rhannu darpariaeth drwy fideogynadledda. Mae’r sesiwn yn edrych ar sut mae fideogynadledda yn effeithio ar gynllunio, arddulliau addysgu a dulliau asesu. Sesiwn ymarferol yw hon bydd yn rhoi hyder i athrawon i ddysgu mewn amgylchedd fideogynadledda

 

Amcanion:                  Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 

  • addasu cynllun gwers i gynnwys y gofynion ychwanegol o addysgu drwy fideogynadledda
  • trafod yr arddulliau dysgu sydd yn gweddu fideogynadledda orau
  • addasu adnoddau addysgu i siwtio fideogynadledda
  • dangos cyfathrebiad geiriol a chorfforol cywir mewn fideogynhadledd
  • defnyddio teclyn rheol fideogynhadledd o fewn system fwcio JVCS

 

 

Cost:                           Yn rhad ac am ddim i sefydliadau RhFC