Canllawiau defnyddwyr

Fideogynadledda

Polisi defnydd derbyniol o stiwdio Rhwydwaith Fideo Cymru

Dylid bwcio pob fideogynhadledd trwy wasanaeth bwcio JANET (JVCS Booking Service). Ceir canllaw llawn (yn Saesneg) o'r gwasanaeth yma: Using the JVCS Booking Service

Hefyd, ceir rhestr wirio ar gyfer bwcio fideogynhadledd yma.

Mae dau ganllaw wedi'u hanimeiddio ar gael i'ch helpu defnyddio'r gwasanaeth bwcio

 

     

Mae angen meddalwedd Macromedia Flash Player er mwyn gweld y canllawiau hyn.  I lawrlwytho Flash Player, cliciwch ar y botwm 'Get Macromedia Flash Player' uchod.

Canllawiau Stiwdio

Mae'r Canllawiau Stiwdio RhFC canlynol ar gael yn format Adobe® Acrobat® .pdf.   
 
bullet Rheolydd y Stiwdio - sut i ddefnyddio'r rheolydd sgrin cyffwrdd, sur i wneud galwadau
bullet Defnyddio'r Camerâu - sut i rheoli camerâu y stiwdio
bullet Defnyddio'r Camera Dogfen Defnyddio'r Camera Dogfen Defnyddio'r Camera Dogfen Defnyddio'r Camera Dogfen - sut i arddangos dogfennau
bullet Defnyddio'r Taflunydd - sut i reoli'r taflunydd
bullet Defnyddio'r DVD/RCF Defnyddio'r DVD/RCF Defnyddio'r DVD/RCF Defnyddio'r DVD/RCF - sut i ddefnyddio DVD/RCF y stiwdio
bullet Defnyddio'r Meicroffon Radio - mae un ym mhob stiwdio
bullet Gliniaduron - sut i gysylltu gliniadur ar gyfer anfon cyflwyniadau ac ati.
bullet NetMeeting® - sut i ddefnyddio meddalwedd Microsoft® NetMeeting® i ddangos cyflwyniadau (the recommended way of sharing documents)
bullet Canllaw i'r stiwdio 'compact' Canllaw i'r stiwdio 'compact' Canllaw i'r stiwdio 'compact' - ar gyfer sefydliadau sydd â stiwdio 'compact', hynny yw, cyfarpar fideogynadledda syml yn unig
bullet Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol - sut i ddefnyddio'r bwrdd gwyn, a sut i ddangos cyflwyniadau Microsoft® PowerPoint®
bullet Canllaw i ddefnyddwyr RhI Canllaw i ddefnyddwyr RhI Canllaw i ddefnyddwyr RhI   - sut i ddefnyddio Rhwydiaith RhFC, sef cyfarpar cyfieithu ar y pryd trwy fideogynhadledd
bullet Canllaw i'r cyfieithydd RhI Canllaw i'r cyfieithydd RhI Canllaw i'r cyfieithydd RhI - sut i gyfieithu ar y pryd gyda chyfarpar cyfieithu Rhwydiaith RhFC
bullet Meddalwedd TANDBERG See and Share - sut i lawrlwytho a defnyddio meddalwedd See and Share

Manylion Cyswllt Bwcio (Booking Contacts)

Nodwch fod nifer o sefydliadau wedi enwebu cyswllt bwcio, sef person a fydd yn gyfrifol am fwcio pob fideogynhadledd. Ceir mwy o wybodaeth ar dudalen Gwybodaeth ar gyfer Bwcio Stiwdio.

Cysylltu ynglyn â phroblem gyda'ch stiwdio

Os hoffech gysyllt ynlyn â phroblem gyda'ch stiwdio, cysylltwch â'r Llinell Gymorth ar  0300 688 0688 neu ebostiwch cefnogaeth@rhfc.ac.uk .

Stiwdios

Dyma'r rhestr ddiweddaraf o stiwdios..