Cefnogaeth

I alw’r Tîm Cefnogi: 01792 295700
I anfon e-bost i’r Tîm Cefnogi: cefnogaeth@rhfc.ac.uk

      
Mae’n llinell gymorth yma i’ch helpu. Gall ein cwsmeriaid gysylltu â’n llinell gymorth gydag unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â fideogynadledda. Os ydych yn ansicr sut i wneud rhywbeth neu os ydych yn amau fod problem gyda’ch system, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallwch gysylltu drwy fideo, dros y ffôn, neu drwy e-bost. Mae gennym siaradwyr Cymraeg yn y tîm.
 
Atebir eich galwad gan ymgynghorwr proffesiynol a'n nod yw delio â'r mwyafrif o’ch ymholiadau yn syth. Nid yw'r un ymholiad yn rhy fach neu’n rhy gyson. Mae gennym ymgynghorwyr profiadol sydd yn delio â phob ymholiad mewn ffordd gwrtais, effeithlon a chyfeillgar. Hoffem i chi ystyried staff ein llinell gymorth yn arbenigwyr fideogynadledda personol i chi. Mae’n bleser clywed gennych bob amser.

Mae croeso i chi gysylltu ag unigolion o’r tîm cefnogi yn uniongyrchol (gweler ein tudalen manylion cyswllt), ond er mwyn sicrhau eich bod yn cael ateb prydlon, defnyddiwch ein llinell gymorth yn gyntaf (rhag ofn i’r unigolyn fod i ffwrdd o’r swyddfa). Yn ogystal ag ateb ymholiadau, mae tîm y llinell gymorth yn monitro eich cyfarpar a’ch rhwydweithiau yn rhagweithiol (lle y caniateir) er mwyn canfod a datrys problemau technegol cyn iddynt amharu arnoch. Gall ein hymgynghorwyr drefnu ymweliadau ar ran ein tîm gwasanaethau maes neu sesiynau hyfforddi hefyd.
 
Yn unol ag arfer da'r diwydiant, mae Canolfan gefnogaeth RhFC yn gweithredu system rheoli gwasanaethau a thechnoleg ateb galwadau blaengar sydd yn cydymffurfio ag ITIL. Mae'r gost o alw’n rhif 0300 yr un â'r gost o alw rhifau llinell tir arferol, o unrhyw leoliad, hyd yn oed o ffôn symudol, ac efallai y byddant yn rhad ac am ddim o fewn eich tariff arferol.
 
Mae’r llinell gymorth ar agor o 9am i 5am o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau banc) a’n nod yw ateb pob galwad o fewn 20 eiliad er mwyn eich cysylltu yn syth ag un o’n ymgynghorwyr profiadol. Mae’n bosibl y byddwn yn eich gofyn i chi aros os bydd nifer annisgwyl o alwadau, ond byddwn yn ateb eich galwad cyn gynted â phosibl.


Profi’r system gyda’r Canolfan gefnogaeth - ISDN a IP

Man cyfarfod Lleoliad E164  Ffôn
TÎM - RhFC - ABERTAWE Canolfan Gefnogi RhFC, Abertawe 004401100688 0300 688 0688