Astudiaeth achos RhFC ar gyfer Gofal Plant

Ceir yma astudiaeth achos ar y defnydd o fideogynadledda gyda myfyrwyr Gofal Plant (digwyddiad Saesneg):

An Audience with the Children's Commissioner