Astudiaethau achos RhFC ar gyfer Daearyddiaeth

Ceir yma astudiaeth achos ar y defnydd o fideogynadledda gyda myfyrwyr daearyddiaeth (digwyddiad Saesneg):

Perilous Planet