Astudiaethau Achos RhFC i'r Gymraeg

Ceir yma astudiaethau achos ar y defnydd o fideogynadledda gyda myfyrwyr y Gymraeg:

 

Cadw ty mewn cwmwl tystion

Sesiwn holi ac ateb gydag Eurig Salisbury

Cwympo mas - ar faes y gad ac mewn tafarn

Cymharu cerddi: Themâu a Syniadaeth