Sut cawn ein hariannu

Ariennir Rhwydwaith Fideo Cymru gan Yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) o Lywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) a thrwy thanysgrifiad cwsmeriaid. Diolch i weledigaeth y cyrff ariannu a’u hymrwymiad dros y ddeng mlynedd diwethaf, y mae Rhwydwaith Fideo Cymru wedi gallu hybu a hwyluso’r defnydd cynyddol o fideogynadledda ar draws Cymru. Cynhelir cyfarfodydd cyson o’r grwp lliwio, sydd yn cynnwys cynrychioliad o’r brif rhanddeiliaid.

Rheolir Canolfan Gefnogaeth Rhwydwaith Fideo Cymru yn wasanaeth di-elw fel rhan o adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ym Mhrifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgolion Aberystwyth a Bangor.