Croeso i Rwydwaith Fideo Cymru, cartref fideogynadledda'r sector cyhoeddus yng Nghymru

Wrth i’r defnydd o fideogynadledda ar draws Cymru gynyddu o fis i fis, y mae’n amlwg fod fideogynadledda, a’r cefnogaeth unigryw ohono yma yng Nghymru, yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae ein cwsmeriaid yn dibynnu ar gyfarpar a gefnogir gan RhFC i gwrdd ag amcanion eu sefydliadau. Mae’r defnydd ohono yn ddiddiwedd; gweinyddiaeth, cydweithio traws-sector, ymchwil, cyfoethogi’r cwricwlwm, darpariaeth addysgol, digwyddiadau amrywiol, cyfweliadau, gweithgareddau i wella ymrwymiad, darpariaeth o wasanaethau; a hyn oll nid yn unig y tu fewn i sefydliad, ond rhwng sefydliadau ac ar draws y byd. Ceir mwy o wybodaeth am y defnydd o fideogynadledda yn adran 'Astudiaethau achos' y wefan hon.

Ein nod yn RhFC yw i alluogi sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i gyrchu offer cydweithio drwy fideo dibynadwy sy'n helpu’n cwsmeriaid wella eu heffeithlonrwydd, newid sut y maent yn gweithio, cwrdd â'u gofynion amgylcheddol, a gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau mewn ffordd arloesol o fewn sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Os ydy’ch sefydliad sector cyhoeddus yn bwriadu defnyddio fideogynadledda neu'n bwriadu edrych ar sut all fideogynadledda eich helpu, dyma’r lle i chi. Fel siop-un-stop ar gyfer fideogynadledda rydym yn siwr o allu helpu. Byddwn yn amlinellu yn glir ac mewn modd amhleidiol beth sydd ar gael ichi, heb unrhyw orfodaeth i symud ymlaen a'i weithredu. Ariennir Rhwydwaith Fideo Cymru gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch a thrwy danysgrifiad cwsmeriaid. Rydym yn gwasanaethu Cymru gyfan.

Mae ein gwasanaethau a'r dechnoleg yr ydym yn cynnig yn cael effaith cadarnhaol ar waith pobl ar hyd a lled Cymru yn feunyddiol.

Mae gennym bron i ddeng mlynedd o brofiad llwyddiannus o bob agwedd o fideogynadledda. Gan ein bod yn sefydliad di-elw, gallwn ganolbwyntio ar wneud gwahaniaeth lle mae’n cyfrif. Mae RhFC yn cymryd agwedd personol tuag at fideogynadledda ac mae’n bwysig i ni fod pob sesiwn fideogynadledda yn llwyddiannus. Ceir fwy o wybodaeth amdanom, gan gynnwys sut i gael help, sut cawn ein hariannu, ac am ein gwaith, yn adran ‘Amdanom ni’ y wefan.